WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de Mindful2Work-training laat zien dat deelnemers na de training veel minder stress, angst en depressieve klachten hebben. Ook ervaren ze een grote afname in lichamelijke en vermoeidheidsklachten en een grote toename in positieve gevoelens, concentratie, motivatie en activatieniveau. Ook daalt het risico op volledige uitval van werk van 90% voor de training naar 18% een paar maanden na de training. Opvallend hierbij is dat deze effecten niet alleen direct na de training aanwezig zijn maar ook nog 2 tot 6 maanden na de training aanwezig blijven.

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn onder andere gepresenteerd op internationale congressen zoals de 
International Conference Mindfulness (ICM) en de Mindfulness in Organisations (MiO).

http://www.cmc-ia.org/icm2018amsterdam/
https://www.mindfulnessconference.eu/

Op het Europese congres van de EABCT is een presentatie gegeven (2022) over de bevindingen van alle Mindful2Work studies.

Rachel T. van der Meulen, Simon Valentin, Susan M. Bögels & Esther I. de Bruin (2020). Mindfulness and self-compassion as mediators of the Mindful2Work Training on perceived stress and chronic fatigue. Mindfulness.

Esther I. de Bruin, Simon Valentin, Jeanine M.D. Baartmans, Mathanja Blok, Susan M. Bögels (2020). Mindful2Work the next steps: Effectiveness of a program combining physical exercise, yoga and mindfulness, adding a wait-list period, measurements up to one year later and qualitative interviews. Complementary Therapies in Clinical Practice.

MINDFUL2WORK IS ER VOOR…

DEELNEMERS

Lees meer →

TRAINERS

Lees meer →

VERWIJZERS

Lees meer →