MINDFUL2WORK VOOR TRAINERS

Te veel ballen in de lucht, de boog die te vaak gespannen staat en het gevoel van te veel hooi op de vork? Het Mindful2Work-programma is bedoeld voor een breed scala aan professionals die werkzaam zijn in de ondersteuning of hulpverlening van mensen met (werk) stress gerelateerde klachten zoals somberheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, angsten, lusteloosheid of een kort lontje, en RSI.

Het Mindful2Work-programma is een 6-weeks programma, waarin actief bewegen in de buitenlucht gecombineerd wordt met yoga en meditatie.

Inhoud trainersopleiding

De trainersopleiding tot Mindful2Work-trainer heeft een hoog experiëntieel karakter. De theorie achter de fysieke oefeningen, yoga en meditaties wordt uitgelegd en cursisten ervaren zelf alle oefeningen tijdens de trainersopleiding. Ook wordt stilgestaan bij hoe de opzet en uitvoering van het Mindful2Work-programma is toegespitst op het werken met mensen met (werk-gerelateerde) stress- en burn-outklachten. Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het Mindful2Work-programma worden behandeld.

Verder wordt er geoefend met verdiepende inquiry, worden de kernoefeningen in sub groepjes door middel van rollenspellen gepraktiseerd en is er tijd voor vragen. Veiligheidsaspecten worden behandeld waaronder in- en exclusiecriteria voor het programma, het screenen van/intakes houden met potentiële deelnemers, doorverwijzen of samenwerking met andere clinici indien nodig etc. De 4-daagse opleiding wordt afgerond met een persoonlijk reflectieverslag. Plezier, hard werken, humor, energie, ervaringsleren, passie en flow staan centraal in deze trainersopleiding.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (deels gesubsidieerd door MIND Fonds Psychische Gezondheid) naar de effecten van de Mindful2Work-training laat zien dat stress, angst en depressieve klachten substantieel afnemen na de training en dat mentaal en fysiek werkvermogen substantieel toenemen na de training.

Lees meer →

Om deel te kunnen nemen aan de Mindful2Work-trainersopleiding zijn de volgende ingangscriteria zeer aan te raden:

 Deel hebben genomen aan een erkend MBSR, MBCT of vergelijkbaar programma;
• Eigen retraite ervaring van tenminste vier dagen (of hier mee bezig zijn tijdens het opleidingstraject);
• Eigen (dagelijkse) mindfulness beoefening (formeel en informeel);
• Enige ervaring met yoga;
• Werkzaam zijn met mensen uit de doelgroep waar het Mindful2Work programma voor ontwikkeld is.

Data Mindful2Work-trainersopleiding

Informatie over de nationale en internationale Mindful2Work-trainersopleiding kunt u vinden op de website van professor Susan Bögels: https://www.susanbogels.com.

Ook op de Duitse website van Arbor Verlag is informatie over de internationale trainersleiding en online versie van Mindful2Work te vinden: https://arbor-online-center.de.

De Mindful2Work-handleiding voor trainers en het Mindful2Work-werkboek voor deelnemers zijn verkrijgbaar via

MINDFUL2WORK IS ER VOOR…

DEELNEMERS

Lees meer →

TRAINERS

Lees meer →

VERWIJZERS

Lees meer →